VISITA DI MADRE CARLA IN ZIMBABWE
E PROFESSIONE DI SUOR MEMORY

torna al fotoalbum

 

 
 
 

1-Professione (01).JPG

1-Professione (02).JPG

1-Professione (03).JPG

1-Professione (04).JPG

1-Professione (05).JPG

1-Professione (06).JPG

1-Professione (07).JPG

1-Professione (08).JPG

1-Professione (09).JPG

1-Professione (10).JPG

1-Professione (100).JPG

1-Professione (101).JPG

1-Professione (102).JPG

1-Professione (103).JPG

1-Professione (104).JPG

1-Professione (105).JPG

1-Professione (106).JPG

1-Professione (107).JPG

1-Professione (108).JPG

1-Professione (109).JPG

1-Professione (11).JPG

1-Professione (110).JPG

1-Professione (111).JPG

1-Professione (112).JPG

1-Professione (113).JPG

1-Professione (114).JPG

1-Professione (115).JPG

1-Professione (116).JPG

1-Professione (117).JPG

1-Professione (118).JPG

1-Professione (119).JPG

1-Professione (12).JPG

1-Professione (120).JPG

1-Professione (121).JPG

1-Professione (122).JPG

1-Professione (123).JPG

1-Professione (124).JPG

1-Professione (125).JPG

1-Professione (126).JPG

1-Professione (127).JPG

1-Professione (128).JPG

1-Professione (129).JPG

1-Professione (13).JPG

1-Professione (130).JPG

1-Professione (131).JPG

1-Professione (14).JPG

1-Professione (15).JPG

1-Professione (16).JPG

1-Professione (17).JPG

1-Professione (18).JPG

1-Professione (19).JPG

1-Professione (20).JPG

1-Professione (21).JPG

1-Professione (22).JPG

1-Professione (23).JPG

1-Professione (24).JPG

1-Professione (25).JPG

1-Professione (26).JPG

1-Professione (27).JPG

1-Professione (28).JPG

1-Professione (29).JPG

1-Professione (30).JPG

1-Professione (31).JPG

1-Professione (32).JPG

1-Professione (33).JPG

1-Professione (34).JPG

1-Professione (35).JPG

1-Professione (36).JPG

1-Professione (37).JPG

1-Professione (38).JPG

1-Professione (39).JPG

1-Professione (40).JPG

1-Professione (41).JPG

1-Professione (42).JPG

1-Professione (43).JPG

1-Professione (44).JPG

1-Professione (45).JPG

1-Professione (46).JPG

1-Professione (47).JPG

1-Professione (48).JPG

1-Professione (49).JPG

1-Professione (50).JPG

1-Professione (51).JPG

1-Professione (52).JPG

1-Professione (53).JPG

1-Professione (54).JPG

1-Professione (55).JPG

1-Professione (56).JPG

1-Professione (57).JPG

1-Professione (58).JPG

1-Professione (59).JPG

1-Professione (60).JPG

1-Professione (61).JPG

1-Professione (62).JPG

1-Professione (63).JPG

1-Professione (64).JPG

1-Professione (65).JPG

1-Professione (66).JPG

1-Professione (67).JPG

1-Professione (68).JPG

1-Professione (69).JPG

1-Professione (70).JPG

1-Professione (71).JPG

1-Professione (72).JPG

1-Professione (73).JPG

1-Professione (74).JPG

1-Professione (75).JPG

1-Professione (76).JPG

1-Professione (77).JPG

1-Professione (78).JPG

1-Professione (79).JPG

1-Professione (80).JPG

1-Professione (81).JPG

1-Professione (82).JPG

1-Professione (83).JPG

1-Professione (84).JPG

1-Professione (85).JPG

1-Professione (86).JPG

1-Professione (87).JPG

1-Professione (88).JPG

1-Professione (89).JPG

1-Professione (90).JPG

1-Professione (91).JPG

1-Professione (92).JPG

1-Professione (93).JPG

1-Professione (94).JPG

1-Professione (95).JPG

1-Professione (96).JPG

1-Professione (97).JPG

1-Professione (98).JPG

1-Professione (99).JPG

2-festa (01).JPG

2-festa (10).JPG

2-festa (11).JPG

2-festa (12).JPG

2-festa (13).JPG

2-festa (14).JPG

2-festa (15).JPG

2-festa (16).JPG

2-festa (17).JPG

2-festa (18).JPG

2-festa (19).JPG

2-festa (2).JPG

2-festa (20).JPG

2-festa (21).JPG

2-festa (22).JPG

2-festa (23).JPG

2-festa (24).JPG

2-festa (25).JPG

2-festa (26).JPG

2-festa (27).JPG

2-festa (28).JPG

2-festa (29).JPG

2-festa (3).JPG

2-festa (30).JPG

2-festa (31).JPG

2-festa (32).JPG

2-festa (33).JPG

2-festa (34).JPG

2-festa (35).JPG

2-festa (36).JPG

2-festa (37).JPG

2-festa (38).JPG

2-festa (39).JPG

2-festa (4).JPG

2-festa (40).JPG

2-festa (41).JPG

2-festa (42).JPG

2-festa (43).JPG

2-festa (44).JPG

2-festa (45).JPG

2-festa (46).JPG

2-festa (47).JPG

2-festa (48).JPG

2-festa (49).JPG

2-festa (5).JPG

2-festa (50).JPG

2-festa (51).JPG

2-festa (52).JPG

2-festa (53).JPG

2-festa (54).JPG

2-festa (55).JPG

2-festa (6).JPG

2-festa (7).JPG

2-festa (8).JPG

2-festa (9).JPG

3-Scuola Chegutu (01).JPG

3-Scuola Chegutu (02).JPG

3-Scuola Chegutu (03).JPG

3-Scuola Chegutu (04).JPG

3-Scuola Chegutu (05).JPG

3-Scuola Chegutu (06).JPG

3-Scuola Chegutu (07).JPG

3-Scuola Chegutu (08).JPG

3-Scuola Chegutu (09).JPG

3-Scuola Chegutu (10).JPG

3-Scuola Chegutu (11).JPG

3-Scuola Chegutu (12).JPG

3-Scuola Chegutu (13).JPG

3-Scuola Chegutu (14).JPG

3-Scuola Chegutu (15).JPG

3-Scuola Chegutu (16).JPG

3-Scuola Chegutu (17).JPG

3-Scuola Chegutu (18).JPG

3-Scuola Chegutu (19).JPG

3-Scuola Chegutu (20).JPG

3-Scuola Chegutu (21).JPG

3-Scuola Chegutu (22).JPG

3-Scuola Chegutu (23).JPG

3-Scuola Chegutu (24).JPG

3-Scuola Chegutu (25).JPG

3-Scuola Chegutu (26).JPG

3-Scuola Chegutu (27).JPG

3-Scuola Chegutu (28).JPG

3-Scuola Chegutu (29).JPG

3-Scuola Chegutu (30).JPG

3-Scuola Chegutu (31).JPG

3-Scuola Chegutu (32).JPG

3-Scuola Chegutu (33).JPG

3-Scuola Chegutu (34).jpg
         
Chegutu e Ragazzi dell'Orfanotrofio di Mondhoro

ACQUALINE.JPG

ANESU.JPG

ANNA.JPG

BRANDON.JPG

Chegutu (1).JPG

Chegutu (2).JPG

Chegutu (3).JPG

Chegutu (4).JPG

Chegutu.JPG

CRISPEN.JPG

DANIEL.JPG

FARAI.JPG

JENNIFFER.JPG

JENY.JPG

JOSEPH.JPG

JUDITH.JPG

KIMBERLY.JPG

KUDAKWASHE JONHERA.JPG

LOVEMOER.JPG

MACDONAL.JPG

MELODY.JPG

MIRIAM.JPG

neonati (1).JPG

neonati (2).JPG

neonati.JPG

NEVER.JPG

PANASHE.JPG

PATRICIA.JPG

PERSUADE.JPG

PETER.JPG

PETRONILLA.JPG

PRECIOUS.JPG

SLYVIA.JPG

SPIWE.JPG

STELLA.JPG

TAKESURE.JPG

TALENT.JPG

TICHAONA.JPG